Objectius

 • Capacitat d’anàlisi de situacions emocionalment diverses en les que es poden trobar els menors.
 • Entendre la diversitat, funcionament, i conseqüències de la història personal de cada nen.
 • Un canvi de mirada a l’entorn per promoure la resiliència.
 • Les eines per tal de detectar situacions d’estrès emocional i per gestionar les situacions conseqüents a aquest estat.
 • Les eines per gestionar diferències interculturals, i aspectes en el món de la discapacitat.
 • El coneixement de recursos i dificultats dels professionals per garantir una ajuda eficaç.

Contingut

1. Marc teòric:

 • Necessitats dels infants i adolescents. El seu desenvolupament.
 • Seguretat i Teoria de l’afecció (Afecció), evolució i conseqüències en el desenvolupament.
 • Eines de detecció de desregulació emocional i la seva classificació.
 • Eines per a contenir emocionalment i gestionar l’agressivitat i la conflictivitat en menors en centres.

2. Treball en la cura del professional.

 • Anàlisi d’eines i recursos personals.
 • Anàlisi d’eines i recursos com a equip.

3. Anàlisi de casos:

 • Gestió de tipologies d’afecció insegures i desorganitzades.
 • Gestió de conflictes en casos d’desregulació.
 • Interculturalitat.
 • Tipologies de lideratge dins del grup. Pressió de grup.
 • Discapacitat.

Metodologia

S’utilitzarà una combinació de treball de casos, role playing i explicació de conceptes i coneixements teòrics. També es presentarà material que els alumnes podran consultar i treballar. Els casos es treballaran des dels propis casos que plantegin els alumnes, però en cas que els casos que surtin no toquin tots els continguts plantejats, s’afegiran casos per poder assolir tot el contingut del programa.

En tot moment es pretén que els coneixements que es transmetin i els aspectes que es treballin resultin significatius per als alumnes. Per aquest motiu, s’adaptarà al nivell i demanda del grup.

Durada

La part teòrica és de 6 hores. Els mòduls d’anàlisi de casos seran de 2 hores.

Destinat a

Grups de treball, equips d’entitats o educadors que estiguin interessats en compartir casos i en posar-los en comú per un millor anàlisi.

Guiat per Nerea Larumbe Navarro

Psicòloga infantil i juvenil, especialitzada en traumaterapia infantil sistèmica.

Resum CV:
Psicòloga especialitzada en psicologia clínica infantil-juvenil Llicenciada a la UAB.

 • Màster de Paidopsiquiatria – Psicopatologia infantil i adolescent – a la Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Rotació a l’Hospital Vall d’Hebron (Barcelona), Centre de Salut Mental Infantojuvenil (CSMIJ) de Sant Martí sud (Barcelona) ia l’Hospital Universitari Dexeus.
 • Psicòloga experta en l’elaboració del Trauma i el afecció, formada en Traumateràpia infantil sistèmica per IFIV (Barudy i Dantagnan, Barcelona) i forma part de la Xarxa Apega.
 • Centre Traumateràpia infantil sistèmica i atenció clínica Nl Psicologia.
 • Terapeuta EMDR.
 • Col·laboradora docent a la Fundació Pere Tarrés i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
 • Col·laboradora a la intervenció psicològica en crisi i emergències SIPS- * SEM (Servei integral de psicologia i Servei d’emergències mèdiques).
 • Col·laboradora amb la Xarxa Nacional de Psicòlegs per l’atenció de Víctimes del Terrorisme.
 • Titulada en Psicologia Sanitària pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
 • Membre nombre 18733 del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.