Metodologia

Psicologia clínica i traumateràpia

Florint

Psicologia clínica

Treballem des d’un model integrador utilitzant tècniques i models que ens ajuden a adequar-nos a les necessitats de cada família.

Treballar des d’un model integrador permet utilitzar tècniques i models cognitivoconductuals, del corrent familiar –sistèmic i de teràpia narrativa i humanista amb l’objectiu de comprendre’n les dificultats, mancances o problemàtiques, i oferir eines als nens i adolescents, així com acompanyar els pares per tal d’apropar-se als desenvolupament dels seus fills.

Traumateràpia

El model d’intervenció està basat en la teràpia familiar sistèmica relacional.

S’entén que l’estructura i el funcionament del cervell ve modelada per l’experiència interpersonal i, per tant, l’infant és part d’un sistema en el qual influeix i es veu influenciat pels altres. Els objectius terapèutics se centren a proporcionar un context de protecció, elaborar o resoldre la problemàtica present, la vinculació sana, oferir eines als nens i als adolescents, i guiar els pares i cuidadors per tal que puguin participar d’una manera més activa i puguin donar suport al desenvolupament dels seus fills i filles.

Del món intern de l’infant, per al nen, per als pares i per als cuidadors