Fundació Pere Tarrés

En nl psicologia colaboramos con la Fundación Pere Tarrés en diferentes cursos relacionados con Infancia, salud y familia.

Herramientas para entender y gestionar los menores y jóvenes en situación de estrés emocional

Que te llevarás?

Cuando hayas terminado el curso tendrás:

 • Capacidad de análisis de situaciones emocionalmente diversas en las que se pueden encontrar los menores.
 • Entender la diversidad, funcionamiento, y consecuencias de la historia personal de cada niño.
 • Un cambio de mirada al entorno para promover la resiliencia.
 • Las herramientas para tal detectar situaciones de riesgo.

¿Que aprenderás?

 • Necesidades de los niños y adolescentes. Su desarrollo.
 • Teoría de apego, evolución y consecuencias en el desarrollo.
 • Herramientas de detección de desregulación emocional y su clasificación.
 • Herramientas para contener emocionalmente y gestionar la agresividad y la conflictividad en menores.
 • Herramientas para promover la resiliencia.

15 horas de sesiones presenciales

*INFO

Contención emocional y manejo de crisis de agresividad

Que te llevarás?

Cuando hayas terminado el curso tendrás:

 • La capacidad para comprender las bases del daño emocional.
 • La posibilidad de intervenir más eficazmente identificando conductas potencialmente agresivas.
 • Las herramientas y recursos para controlar este tipo de conducta.
 • El conocimiento de recursos y dificultades de los profesionales para garantizar una ayuda eficaz.

¿Que aprenderás?

 • Necesidades de los niños y adolescentes.
 • Teoría de la afección (apego), evolución y consecuencias en la adolescencia.
 • Trabajo en el cuidado del profesional.
 • Contención y control de las conductas problemáticas.

6 horas de sesiones presenciales

*INFO

Otros cursos en: peretarres.org

UOC - Universitat Oberta de Catalunya

El máster de Psicología Infantil y Juvenil ofrece una formación de carácter aplicado y profesionalizador, que permite profundizar en la intervención psicológica en salud mental de niños y adolescentes desde distintas orientaciones teóricas (cognitivoconductual, humanista, psicodinámica y sistémica) y en diferentes contextos (clínico, escolar, comunitario).

Créditos: 60 ECTS

El enfoque es plural e integrador, y el objetivo es dotar al profesional de herramientas de diferentes modelos que pueden serle útiles en su trabajo. Así mismo, se hace énfasis en las principales herramientas TIC dirigidas a niños y adolescentes que existen en la actualidad, y en su aplicación en el ámbito clínico y de la salud.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre el 10 y el 20 % de los niños y adolescentes tienen actualmente un problema de salud mental. El aumento en la prevalencia de problemas psicológicos de esta población en los últimos años hace necesario dotar al psicólogo de una formación especializada en el ámbito de la intervención en niños y adolescentes. El objetivo de este máster es formar a profesionales que sean capaces de identificar retos y necesidades actuales, y también de abordar las especificidades de los trastornos en estas etapas de la vida, más allá de una simple traslación de intervenciones generales o diseñadas para adultos.

El papel del profesional en el ámbito de la intervención psicológica infantil y juvenil tiene que contemplar diferentes ámbitos de intervención (prevención, promoción, intervención), teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla la vida de los niños y adolescentes. No puede limitarse a la práctica clínica en una consulta, sino que necesariamente tiene que tener en cuenta otros elementos. La intervención tiene que comprender una relación individual con la familia, la escuela o la comunidad, entre otros. Implica también la necesidad de trabajar aspectos éticos y legales del abordaje integral de la intervención, vinculados con la coordinación interprofesional.

Toda la información:
UOC - Universitat Oberta de Catalunya

Acompanyant a pares i mares adoptius

L’adopció o l’acolliment familiar són decisions importants, plenes de consciència, coneixement, il·lusió i expectatives. Malgrat la formació obtinguda prèviament, l’experiència ens diu que en aquest procés d’aprenentatge i de reptes constants, els pares i mares adoptives estan plens de dubtes i barreja d’emocions que moltes vegades no poden ser compartits, degut a la manca d’espais per fer-ho. Per aquest motiu, entenent el gran repte i responsabilitat que aquestes famílies demostren, creiem important oferir espais de comunicació i reflexió per les famílies, per tal de resoldre aquests dubtes, oferir eines de suport i principalment per ajudar-los en la seva tasca meravellosa, però plena de dificultats a la que s’enfronten cada dia.

 

Acompanyant a pares i mares

Ser pare o mare és una de les tasques més importants i complexes de les activitats humanes. I la pregunta habitual és… Ho estic fent bé? Tranquil, és una pregunta normal.

Quan una nena, un nen, irromp en la nostra vida, ens la torna del revés. Ens recol·loca. Ens obliga a mirar en el nostre interior d’una altra manera, fent que la parentalitat sigui una aventura meravellosa i alhora un desafiament constant. Quan aquest nen o nena a més procedeix de l’adopció o l’acolliment, pot portar un afegit de vivències traumàtiques que deixa conseqüències que cal conèixer i afrontar. Situacions com moments de ràbia incontrolada, frustració desmesurada, dificultat per aprendre, pics de rabia sense motiu aparent, comportament de nen més petit, dificultats per mantenir amistats, dificultats socials, … són situacions que constantment ens pregunten els pares.

Volem acostar-nos especialment a aquests pares i mares que utilitzen tots els seus recursos diariament per entendre als seus nens de manera que junts entenguem alguns perquès, i des del coneixement puguem mirar d’una altra manera i actuar en conseqüència.

Objectius

 • Oferir un espai on parlar i tractar de temes sobre la post adopció o acolliment familiar
 • Oferir un espai on exposar dubtes i preocupacions personals com a pares, per tal d’aprendre a gestionar millor les situacions.
 • Capacitat d’anàlisi de situacions emocionalment diverses en les que es poden trobar els menors.
 • Entendre la diversitat, funcionament, i conseqüències de la història personal de cada nen.
 • Oferir eines per tal detectar situacions d’estrès emocional i per gestionar les situacions conseqüents a aquest estat.
 • Potenciar recursos per tal de promoure la resiliència.
 • Promoure els bons tractes cap a l’infant des de la comprensió del món intern dels nens, de les mancances viscudes i des de l’acompanyament dels seus propis recursos.

Metodologia

Volem  oferir un espai per les famílies per tal de compartir les preocupacions, angoixes i recursos en relació a temes sobre la post adopció o acolliment familiar. S’utilitzarà una combinació de treball de casos personals de les famílies presents, explicació de conceptes i coneixements teòrics. S’ofereix alhora material de consulta per les famílies.

En tot moment es pretén que els coneixements que es transmetin i els aspectes que es treballin resultin significatius per les famílies. Per aquesta raó la metodologia està presentada com a taller, on les famílies treballaran sobre els seus propis casos i junts compartirem els recursos i aprenentatges obtinguts.

S’ofereixen tres tallers on parlarem dels moments claus de la post-adopció i del post- acolliment.

Taller 1: Regulació emocional. Gestió de les emocions.

Les dificultats principals venen sovint relacionades amb la manca de la gestió emocional. Per aquest motiu, la formació en regulació emocional, és a dir, entendre el que passa en el moment d’explosió, és bàsic per un bon desenvolupament de l’infant. Els adults sovint no entenem el que passa quan un nen es desregula, el que fa que responguem des de la pròpia experiència i no des de la necessitat del nen. Oferir eines per connectar amb el món intern de l’infant és un recurs indispensable per la bona evolució del menor.

 1. Neurodesenvolupament infantil
 2. Teoria del Vincle i les tipologies de vincle
 3. Conseqüències al desenvolupament en els casos de vincle insegur o desorganitzat
 4. Dificultat en l’auto-regulació
 5. Respostes del cervell adult
 6. Auto anàlisi de situacions on ens veiem amb dificultats
 7. Aspectes a treballar com a pares. Competències parentals.
 8. Com podem ajudar com a pares/tutors/adults

Taller 2: Escola i adopció

Una de les batalles importants per molts pares és amb els entorns escolars. La manca d’informació que es té a la societat en relació als trastorns del vincle i als processos adoptius dificulten sovint que els infants tinguin les necessitats per l’aprenentatge cobertes. Per aquesta raó s’ofereix un espai on donar a conèixer les eines que existeixen i oferir altres recursos que poden ser d’utilitat. A una de les sessions convidarem a mestres per si volen afegir-se i conèixer més sobre l’adopció i l’acolliment.

 1. Resum deles tipologies del vincle i de les conseqüències al desenvolupament.
 2. Asincronia en el desenvolupament.
 3. Temperament
 4. Resiliència i tutors de resiliència
 5. Sistema educatiu
 6. Aprenentatge
 7. Funcions executives
 8. Recursos com a escola
 9. Recursos com a mestres
 10. Recursos com a pares

Taller 3: Adolescècia i adopció

L’adolescència és una etapa de transició psicològica i social on l’adolescent dona pas a la identitat adulta. Aquesta transició afegeix en els menors adoptats o acollits un afegit important que la converteix en una etapa de crisi i de por. Es disparen les defenses i pot arribar a ser una lluita extrema depenent el dany que va patir el menor en la seva primera infància. Per aquest motiu, els pares necessiten moltes eines per acompanyar als seus fills i oferir-los la màxima seguretat possible.

 1. Mites sobre l’adolescència
 2. El cervell adolescent
 3. La por. Com afecta al cervell adolescent
 4. Crisis en la cerca d’identitat
 5. Asincronia en el desenvolupament. Mentides, Robatoris i sexualitat.
 6. Aspectes a treballar com a pares. Competències parentals.
 7. Fomentar confiança en els adolescents

 

Ja portem 3 edicions amb molt bones experiències i el primer trimestre de 2020 organitzem la quarta edició.

Organitza:
afne

Amb el recolçament:

institut-catala-acolliment-adopcio

Més info: www.afne.org