nlpsicologia-escola-inclusiva

 

Xerrades i tallers per  pares i mares i mestres

Voldria compartir amb vosaltres el nostre projecte que des de nl psicologia proposem i en el qual treballem amb il·lusió pares, mestres i professionals en contacte amb nens. Ja han participat amb nosaltres escoles de Barcelona i Sabadell, i ara també de Terrassa!

-Per una escola inclusiva-

No existeixen dues persones idèntiques, amb les mateixes capacitats, interessos, actituds, reptes, motivacions, contextos socioculturals, històries de vida… Tampoc en tenim dos alumnes iguals. Cada nen té la seva pròpia manera de ser, el seu ritme d’aprenentatge, la seva velocitat, la facilitat o adificultat davant d’un nou concepte, més o menys curiositat, més o menys seguretat davant de qualsevol aprenentatge… tots ells a una mateixa aula, amb els mateixos ritmes imposats i les mateixes fites. Una feina complicada pels professors.
No només això, també socialment estem vivint canvis. Noves cultures, famílies separades, famílies refetes, famílies adoptives i acollidores, canvis de domicilis constants, xocs emocionals que fan molt més difícil a alguns nens fer front al ritme i fites imposades pel sistema educatiu. Nens i nenes resilients, que miren de fer front als desavantatges que el dia a dia els hi presenta, i que busquen en els seus professors i tutors, referents, tutors de resiliència que els acompanyi en aquest llarg procés d’aprenentatge i desenvolupament.

Per aquests motius, proposem debatre i aprendre junts a promoure aquesta nova mirada i a fer de l’escola un pilar de la comunitat, per tal que aquesta mirada inclusiva vagi estenent-se a la resta dels contextos i els nostres nens i nenes puguin desenvolupar-se gaudint del millor d’ells mateixos.

Us fem arribar  els documents on trobareu una breu explicació de les xerrades programades per a professors (Alumnat amb estrès emocional) i per pares (Relacions familiars i resolució de conflictes) amb l’objectiu de fer un treball global.

Per descomptat, l’objectiu és adaptar-nos al màxim possible a les necessitats dels centres i de les diferents realitats, per tant quedem totalment a la vostra disposició per reunir-nos i debatre sobre possibles col·laboracions.

L’experiència única de ser cuidats i ajudats a créixer ofereix al nen una base segura on construir la seva identitat i desenvolupar-se de manera sana.
Moltes gràcies!

L’escola és  l’espai on passen més hores després de casa i per mi és bàsic que els mestres tinguin competències per educar des de la individualitat, que sàpiguen treballar amb tots tipus de problemàtiques i sobretot que si un nen està fent un treball en mans d’un psicóleg o pedagog i s’han establerts unes pautes d’educació a casa perquè son les que ajuden a aquest nen, aquests pautes també es segueixin a l’escola,  perquè del contrari el nen es perd, no sap quines pautes seguir i en el camí de creixement es troba sol.

Cal començar a educar des de les emocions, les competències socials, les habilitats comunicatives, l’asertivitat… la informació està tota a la xarxa, el que farà els nostres fills feliços en un futur és creure en ells mateixos i això cal fer-ho gestionant conflictes, evitant bulling, conduint emocions… Res més fàcil d’escriure i més difícil de fer, però estic convençuda que el futur de l’educació ha d’anar per aqui.
– Laura C., Mare

Si volem fer arribar un missatge a l’alumnat les paraules no són tan efectives com els nostres propis actes. És per això que el primer que hauriem de plantejar-nos com a docents i tutors és l’acceptació de la diversitat entre el cos docent de l’escola, entre els pares i mares i, en definitiva entre tota la comunitat escolar. Hem de donar a l’alumnat una visió natural sobre la diversitat.

Això vol dir acceptar i no amagar les diferències dins de l’aula, sense arribar a marcar-les. Ajudar-los amb l’autoconeixement ja que és el camí perquè arribin a identificar i acceptar la varietat, i vegin el grup com un ens heterogeni però únic i necessari pel bé propi.

Crec que la màgia de l’escola inclusiva radica en la cooperació en l’aprenentatge entre el propi alumnat i el conseqüent reforç d’estima que reben les dues cares de la moneda.

  • L’alumne amb dificultats se sent inclòs dins del grup i a més accelera el seu ritme d’aprenentatge.
  • L’alumne que ajuda se n’adona de la fortuna de no tenir dificultats i se sent valuós per a donar suport.

– Enaitz. E, professional docent

Eines per entendre i gestionar l’alumnat en situació d’estrès emocional