nlpsicologia - Atenció psicosocial en situacions d’emergència i fort impacte emocional

Les persones que viuen o presencien una situació d’emergència poden patir un fort impacte psicològic que afecta el seu àmbit personal i social. L’actuació dels professionals d’afers socials, juntament amb altres professionals especialitzats, és clau per afrontar aquestes situacions i minimitzar les conseqüències d’una experiència tan traumàtica.

DIXIT i la Fundació Pere Tarrés van organitzar auesta xerrada on es van explicar les diferents actuacions que duen a terme els professionals de l’àmbit d’afers socials en la intervenció amb persones que han patit situacions límit d’urgència.

Vaig parlar dels diferents nivells d’intervenció psicosocials, tant en el moment de la situació de crisi com posteriorment, de les possibles actuacions preventives, i també dels factors d’estrès i cura dels professionals que cal tenir en compte. També vaig reflexionar sobre com aquestes actuacions tenen una gran rellevància amb col·lectius d’atenció especial.

Per veure el vídeo de la xerrada i descarregar el pdf podeu entrar a: dixit.gencat.cat

Organitzadors:
dixit-organitzadors