La situación de emergencia sanitaria que vivimos ha hecho que desde el Espai Gut nos planteamos cuáles podrían ser las necesidades psicológicas en niños y adolescentes.

Con este cuento, queremos ofrecer herramientas para acompañar a los niños, niñas, adolescentes y adultos en la gestión de sus emociones en un momento tan difícil como el que vivimos, favoreciendo así el proceso de duelo y potenciando la resiliencia.

Lo podréis encontrar en diferentes idiomas. Gracias a todas las personas que voluntariamente han querido participar de las traducciones y las correcciones. ¡Sin vosotros esto no habría estado posible!

Esperamos que este pequeño cuento llegue a muchas familias y haga algo más fácil la situación.

-Equipo Infantojuvenil de Espai GUT-

Descargar aquí

Objectius

 • Capacitat d’anàlisi de situacions emocionalment diverses en les que es poden trobar els menors.
 • Entendre la diversitat, funcionament, i conseqüències de la història personal de cada nen.
 • Un canvi de mirada a l’entorn per promoure la resiliència.
 • Les eines per tal de detectar situacions d’estrès emocional i per gestionar les situacions conseqüents a aquest estat.
 • Les eines per gestionar diferències interculturals, i aspectes en el món de la discapacitat.
 • El coneixement de recursos i dificultats dels professionals per garantir una ajuda eficaç.

Contingut

1. Marc teòric:

 • Necessitats dels infants i adolescents. El seu desenvolupament.
 • Seguretat i Teoria de l’afecció (Afecció), evolució i conseqüències en el desenvolupament.
 • Eines de detecció de desregulació emocional i la seva classificació.
 • Eines per a contenir emocionalment i gestionar l’agressivitat i la conflictivitat en menors en centres.

2. Treball en la cura del professional.

 • Anàlisi d’eines i recursos personals.
 • Anàlisi d’eines i recursos com a equip.

3. Anàlisi de casos:

 • Gestió de tipologies d’afecció insegures i desorganitzades.
 • Gestió de conflictes en casos d’desregulació.
 • Interculturalitat.
 • Tipologies de lideratge dins del grup. Pressió de grup.
 • Discapacitat.

Metodologia

S’utilitzarà una combinació de treball de casos, role playing i explicació de conceptes i coneixements teòrics. També es presentarà material que els alumnes podran consultar i treballar. Els casos es treballaran des dels propis casos que plantegin els alumnes, però en cas que els casos que surtin no toquin tots els continguts plantejats, s’afegiran casos per poder assolir tot el contingut del programa.

En tot moment es pretén que els coneixements que es transmetin i els aspectes que es treballin resultin significatius per als alumnes. Per aquest motiu, s’adaptarà al nivell i demanda del grup.

Durada

La part teòrica és de 6 hores. Els mòduls d’anàlisi de casos seran de 2 hores.

Destinat a

Grups de treball, equips d’entitats o educadors que estiguin interessats en compartir casos i en posar-los en comú per un millor anàlisi.

Guiat per Nerea Larumbe Navarro

Psicòloga infantil i juvenil, especialitzada en traumaterapia infantil sistèmica.

Resum CV:
Psicòloga especialitzada en psicologia clínica infantil-juvenil Llicenciada a la UAB.

 • Màster de Paidopsiquiatria – Psicopatologia infantil i adolescent – a la Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Rotació a l’Hospital Vall d’Hebron (Barcelona), Centre de Salut Mental Infantojuvenil (CSMIJ) de Sant Martí sud (Barcelona) ia l’Hospital Universitari Dexeus.
 • Psicòloga experta en l’elaboració del Trauma i el afecció, formada en Traumateràpia infantil sistèmica per IFIV (Barudy i Dantagnan, Barcelona) i forma part de la Xarxa Apega.
 • Centre Traumateràpia infantil sistèmica i atenció clínica Nl Psicologia.
 • Terapeuta EMDR.
 • Col·laboradora docent a la Fundació Pere Tarrés i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
 • Col·laboradora a la intervenció psicològica en crisi i emergències SIPS- * SEM (Servei integral de psicologia i Servei d’emergències mèdiques).
 • Col·laboradora amb la Xarxa Nacional de Psicòlegs per l’atenció de Víctimes del Terrorisme.
 • Titulada en Psicologia Sanitària pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
 • Membre nombre 18733 del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.

Alumnat amb estrès emocional

Informació

Socialment estem vivint canvis. Noves cultures, famílies separades, famílies refetes, famílies adoptives i acollidores, canvis de domicilis constants, xocs emocionals que fan molt més difícil a alguns nens fer front al ritme i fites imposades pel sistema educatiu. Nens i nenes resilients, que miren de fer front als desavantatges que el dia a dia els hi presenta, i que busquen en els seus professors i tutors, referents que els acompanyin en aquest llarg procés d’aprenentatge i desenvolupament. L’objectiu del curs és oferir eines per entendre a aquests nens i nenes que viuen en situacions d’estrès emocional, i aprendre junts a treure el màxim de profit dels recursos que tenim a l’abast, per tal d’ajudar-los i a obtenir el millor rendiment dels seus propis recursos i permetent que tinguin l’oportunitat de desenvolupar-se gaudint del millor d’ells mateixos.

Objectius

 1. Analitzar les situacions emocionalment diverses en les que es poden trobar els infants.
 2. Comprendre la repercussió en el desenvolupament neurològic dels nens i nenes que han viscut experiències traumàtiques a la primera infà
 3. Entendre la diversitat, funcionament, i conseqüències de la història personal de cada nen.
 4. Analitzar les dificultats que viuen els nens i nenes adoptats, acollits o tutelats a l’adaptació de la seva nova realitat.
 5. Oferir eines per tal detectar situacions d’estrès emocional i per gestionar les situacions conseqüents a aquest estat.
 6. Potenciar recursos per tal de promoure la resiliència
 7. Promoure els bons tractes cap a l’infant des de la comprensió del món intern dels nens, de les mancances viscudes i des de l’acompanyament dels seus propis recursos.

Continguts

Taller 1: Gestió de les emocions i de conductes conflictives

Les dificultats principals venen sovint relacionades amb la manca de la gestió emocional. Per aquest motiu, la formació en regulació emocional, és a dir, entendre el que passa en el moment d’explosió, és bàsic per un bon desenvolupament de l’infant. Els adults sovint no entenem el que passa quan un nen es desregula, el que fa que responguem des de la pròpia experiència i no des de la necessitat del nen. Oferir eines per connectar amb el món intern de l’infant és un recurs indispensable per la bona evolució del menor.

 • Neurodesenvolupament infantil i conseqüències al desenvolupament
 • Teoria del Vincle i les tipologies de vincle
 • Conseqüències al desenvolupament en els casos de trauma primerenc
 • Dificultat en l’auto-regulació
 • Trastorn de l’Espectre Alcohòlic Fetal (TEAF). Dèficit cognoscitiu acumulatiu i Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat: aprendre a diferenciar-los. Anàlisi de casos pràctics
 • Competències parentals i acompanyament

Taller 2: Escola i adopció

El procés d’aprenentatge és un continu que requereix l’activació i desenvolupament de moltes àrees cerebrals. Analitzarem els models actuals d’intervenció i buscarem la receptibilitat cap a l’aprenentatge. A través de casos pràctics, detectarem les diversitats que poden presentar-se a l’aula, per tal d’obtenir un llistat d’eines de detecció. Junts, analitzarem quines eines tenim per tal de fer front a les dificultats que se’ns presenten a l’aula i com podem fomentar les característiques pròpies dels alumnes i promoure la resiliència.

 • Asincronia en el desenvolupament.
 • Dificultat en l’auto-regulació i tipologies d’apego
 • Funcions executives
 • Eines de detecció
 • Eines per treballar tutor-alumne / grup classe/ amb famílies/ amb l’equip educatiu
 • Escola com a espai de resiliència
 • Recursos per aplicar a l’aula i recursos de resolució de conflictes
 • Anàlisi de casos pràctics

Taller 3: Adolescència i adopció

L’adolescència és una etapa de transició psicològica i social on l’adolescent dona pas a la identitat adulta. Aquesta transició afegeix en els menors adoptats o acollits un afegit important que la converteix en una etapa de crisi i de por. Es disparen les defenses i pot arribar a ser una lluita extrema depenent el dany que va patir el menor en la seva primera infància. Per aquest motiu, treballarem recursos i eines per tal de poder oferir-los el millor acompanyament possible.

 • Mites sobre l’adolescència
 • El cervell adolescent
 • Crisis en la cerca d’identitat
 • Asincronia en el desenvolupament. Mentides, Robatoris i sexualitat. Situacions de risc.
 • Fomentar confiança en els adolescents i recursos per l’automotivació
 • Sortides professionals
 • Anàlisi de casos pràctics

Metodologia

S’utilitzarà una combinació de treball de casos, role playing i explicació de conceptes i coneixements teòrics. També es presentarà material que els alumnes podran consultar i treballar.

En tot moment es pretén que els coneixements que es transmetin i els aspectes que es treballin resultin significatius per als alumnes.

Destinataris

Professionals que treballin amb infància o joves en risc, que pateixen o poden estar sota estressors emocionals i a qualsevol persona interessada a ampliar els seus coneixements en els aspectes de post adopció.

Durada

S’ofereixen tres sessions de 4 hores. Total durada 12h.

Cost econòmic

A acordar

Guiat per Nerea Larumbe Navarro

Psicòloga infantil i juvenil, especialitzada en traumaterapia infantil sistèmica.

Resum CV:

 • Psicòloga especialitzada en psicologia clínica infantil-juvenil Llicenciada a la UAB.
 • Màster de Paidopsiquiatria – Psicopatologia infantil i adolescent – a la Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Rotació a l’Hospital Vall d’Hebron (Barcelona), Centre de Salut Mental Infanto-juvenil (CSMIJ) de Sant Martí sud (Barcelona) i a l’Hospital Universitari Dexeus.
 • Psicòloga experta en l’elaboració del Trauma i l’apego, formada en Traumateràpia infantil sistèmica per IFIV (Barudy y Dantagnan, Barcelona) i forma part de la Red Apega
 • Centre Traumateràpia infantil sistèmica i atenció clínica Nlpsicologia
 • Terapeuta EMDR.
 • Collaboradora docent a la Fundació Pere Tarrés i a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
 • Collaboradora a la intervenció psicològica en crisis i emergències SIPS-SEM (Servei integral de psicologia i Servei d’emergències mèdiques).
 • Collaboradora amb la Xarxa Nacional de Psicòlegs per l’atenció de Víctimes del Terrorisme.
 • Titulada en Psicologia Sanitària pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
 • Membre número 18733 del Collegi Oficial de Psicologia de Catalunya

Més informació

nerea.larumbe@copc.cat / 609 924 531

nlpsicologia-escola-inclusiva

 

Xerrades i tallers per  pares i mares i mestres

Voldria compartir amb vosaltres el nostre projecte que des de nl psicologia proposem i en el qual treballem amb il·lusió pares, mestres i professionals en contacte amb nens. Ja han participat amb nosaltres escoles de Barcelona i Sabadell, i ara també de Terrassa!

-Per una escola inclusiva-

No existeixen dues persones idèntiques, amb les mateixes capacitats, interessos, actituds, reptes, motivacions, contextos socioculturals, històries de vida… Tampoc en tenim dos alumnes iguals. Cada nen té la seva pròpia manera de ser, el seu ritme d’aprenentatge, la seva velocitat, la facilitat o adificultat davant d’un nou concepte, més o menys curiositat, més o menys seguretat davant de qualsevol aprenentatge… tots ells a una mateixa aula, amb els mateixos ritmes imposats i les mateixes fites. Una feina complicada pels professors.
No només això, també socialment estem vivint canvis. Noves cultures, famílies separades, famílies refetes, famílies adoptives i acollidores, canvis de domicilis constants, xocs emocionals que fan molt més difícil a alguns nens fer front al ritme i fites imposades pel sistema educatiu. Nens i nenes resilients, que miren de fer front als desavantatges que el dia a dia els hi presenta, i que busquen en els seus professors i tutors, referents, tutors de resiliència que els acompanyi en aquest llarg procés d’aprenentatge i desenvolupament.

Per aquests motius, proposem debatre i aprendre junts a promoure aquesta nova mirada i a fer de l’escola un pilar de la comunitat, per tal que aquesta mirada inclusiva vagi estenent-se a la resta dels contextos i els nostres nens i nenes puguin desenvolupar-se gaudint del millor d’ells mateixos.

Us fem arribar  els documents on trobareu una breu explicació de les xerrades programades per a professors (Alumnat amb estrès emocional) i per pares (Relacions familiars i resolució de conflictes) amb l’objectiu de fer un treball global.

Per descomptat, l’objectiu és adaptar-nos al màxim possible a les necessitats dels centres i de les diferents realitats, per tant quedem totalment a la vostra disposició per reunir-nos i debatre sobre possibles col·laboracions.

L’experiència única de ser cuidats i ajudats a créixer ofereix al nen una base segura on construir la seva identitat i desenvolupar-se de manera sana.
Moltes gràcies!

L’escola és  l’espai on passen més hores després de casa i per mi és bàsic que els mestres tinguin competències per educar des de la individualitat, que sàpiguen treballar amb tots tipus de problemàtiques i sobretot que si un nen està fent un treball en mans d’un psicóleg o pedagog i s’han establerts unes pautes d’educació a casa perquè son les que ajuden a aquest nen, aquests pautes també es segueixin a l’escola,  perquè del contrari el nen es perd, no sap quines pautes seguir i en el camí de creixement es troba sol.

Cal començar a educar des de les emocions, les competències socials, les habilitats comunicatives, l’asertivitat… la informació està tota a la xarxa, el que farà els nostres fills feliços en un futur és creure en ells mateixos i això cal fer-ho gestionant conflictes, evitant bulling, conduint emocions… Res més fàcil d’escriure i més difícil de fer, però estic convençuda que el futur de l’educació ha d’anar per aqui.
– Laura C., Mare

Si volem fer arribar un missatge a l’alumnat les paraules no són tan efectives com els nostres propis actes. És per això que el primer que hauriem de plantejar-nos com a docents i tutors és l’acceptació de la diversitat entre el cos docent de l’escola, entre els pares i mares i, en definitiva entre tota la comunitat escolar. Hem de donar a l’alumnat una visió natural sobre la diversitat.

Això vol dir acceptar i no amagar les diferències dins de l’aula, sense arribar a marcar-les. Ajudar-los amb l’autoconeixement ja que és el camí perquè arribin a identificar i acceptar la varietat, i vegin el grup com un ens heterogeni però únic i necessari pel bé propi.

Crec que la màgia de l’escola inclusiva radica en la cooperació en l’aprenentatge entre el propi alumnat i el conseqüent reforç d’estima que reben les dues cares de la moneda.

 • L’alumne amb dificultats se sent inclòs dins del grup i a més accelera el seu ritme d’aprenentatge.
 • L’alumne que ajuda se n’adona de la fortuna de no tenir dificultats i se sent valuós per a donar suport.

– Enaitz. E, professional docent

Eines per entendre i gestionar l’alumnat en situació d’estrès emocional

nlpsicologia-nens-vs-pares

Relacions familiars i resolució de conflictes.

Ens hem preguntat algun cop per què els nens actuen com actuen? Debati’m a l’AMPA

Estàs fart que els teus fills et parlin de manera irrespectuosa? No saps com fer per tal que el teu fill es desperti a l’hora i arribeu a temps a classe sense haver de dir la frase odiosa de “Corre! Que anem tard!” o t’esgota pensar en la lluita pels deures o la dutxa…

Et sonen aquestes situacions quotidianes? Saps que passa?…

Doncs que ets un pare. I no estas sol.

Ser pare o mare és una de les tasques més importants i complexes de les activitats humanes. I la pregunta habitual és… Ho estic fent bé? Tranquil, és normal. No existeix un manual… Però, sort!

Ja que tenim nens i nenes únics i especials que fan que la parentalitat sigui una experiència meravellosa… i alhora, un gran desafiament constant.

interrogantEl teu fill de 6 anys s’enfada
i fa una rabieta a una botiga? 
El teu fill de 9 no s’apunta els deures
o no es posa a fer feina quan li dius?
El teu fill de 6è curs està de suplent a la banqueta,
enfadat, i no surt a jugar al camp?

 

Ser capaços de disciplinar amb respecte i estímul, però també amb límits clars i coherents serà el que permeti als nostres nens desenvolupar el seu cervell de manera plena, permeten que siguin nens i nenes sanes.
– J.Siegle)

A cas els nens conspiren perquè la vida dels seus pares sigui un desafiament constant? No!El que passa és que el seu cervell en desenvolupament porta la veu cantant.

Us proposem que junts analitzem què vol dir que el cervell dels nostres fills està en desenvolupament. Observarem als nostres fills, el mirarem bé! Jugarem a ser detectius per descobrir les seves necessitats. D’aquesta manera entendrem quines eines i tècniques ens seran més eficaces per arribar als nostres objectius com a pares.

Aquí teniu el resum de la xerrada:
Relacions familiars i resolució de conflictes