La situació d’emergència sanitària que vivim ha fet que des de l’Espai Gut ens plantegem quines podrien ser les necessitats psicològiques en nens i adolescents.

Amb aquest conte, volem oferir eines per a acompanyar als nens, nenes, adolescents i adults en la gestió de les seves emocions en un moment tan difícil com el que vivim, afavorint així el procés de duel i potenciant la resiliència.

Ho podreu trobar en diferents idiomes. Gràcies a totes les persones que voluntàriament han volgut participar de les traduccions i les correccions. Sense vosaltres això no hauria estat possible!

Esperem que aquest petit conte arribi a moltes famílies i faci una cosa més fàcil la situació.

-Equip Infanto juvenil d’Espai GUT

Descarregar aquí

 

Tornen enrere? Estan desorganitzats?

Volen parlar de l’adopció constantment?

Sembla que necessitin escoltar tot el dia que els estimem?

Tornen a tenir o tenen pics de ràbia i desregulació desmesurada?

Tot és part del procés d’adaptació que comporta el confinament. El sistema de defensa i de regulació estan activats reajustant-se a la realitat.

No et perdis el vídeo!

El confinament com a conseqüència de la covid-19 ha suposat un canvi en les nostres rutines, costums socials i relacions. Hem viscut emocions intenses de nerviosisme, irritabilitat i tensió, i ens hem vist obligats a reinventar-nos i readaptar-nos, posant en marxa tots els nostres recursos personals.

Aquesta situació que vivim ens afecta a tots i a totes d’una manera o una altra, però voldria fer una reflexió sobre el que està passant en les famílies amb nens, nenes i adolescents adoptats i acollits. Són infants que per la seva pròpia història ja han viscut situacions d’aïllament emocional i amb experiències de maltractament (sigui físic, emocional o per negligència). Sabem que aquestes experiències traumàtiques queden registrades a la memòria i fan que l’infant visqui les relacions com a insegures, ja que els sistemes de defensa van estar molt activats en les primeres etapes infantils i, per tant, han generat una hiperactivació de les respostes defensives. Per tot això, parlem de la importància sobre la teoria de l’aferrament (apego) i les seves tipologies (descrites per Bowlby). Aquesta inseguretat en les relacions de què parlàvem i aquesta percepció de desconfiança cap als altres genera molta ansietat en els nens i nenes. Els costa molt confiar i sentir-se segurs amb els altres, acostumen a estar en alerta. En algunes ocasions, l’ansietat la mostraran buscant constantment el contacte i l’atenció dels adults referents, convertint-se en molt demandants i dependents per assegurar-se així la presència de l’altre. Seria la constant necessitat d’assegurar-se que els estimes. Això dificulta la convivència sovint, ja que és difícil potenciar l’autonomia en ells i elles. Altres vegades, l’ansietat la manifestaran marcant distància amb els referents i desconnectant emocionalment, ja que així es mostren com a autosuficients i autònoms, i tenen la falsa sensació de seguretat en veure que no necessiten els altres per estar bé. A aquests infants els caldrà més espai personal per anar guanyant seguretat, tot i que seguiran necessitant adults referents que els vegin i estiguin per ells.

Com ja sabeu, tot això té conseqüències importants a escala estructural en el nostre cervell i fa molt més difícil la regulació personal. I fa que parlem de nens, nenes i adolescents que funcionen sovint amb una edat emocional inferior que fa molt més complicada la gestió i la regulació de les emocions, i, per descomptat, de la situació en la qual ens trobem ara.

El confinament, què ha implicat?

Aquests dies, moltes famílies m’expliquen diferents realitats i voldria poder reflexionar sobre com podem entendre millor aquests nens i nenes, i, així, oferir-los eines per poder regular el batibull d’emocions que estan vivint.

Amb l’estat d’alarma i el confinament la sensació de perill és present i els canvis estructurals de rutines l’augmenten. Per això, és freqüent que els nens i nenes que, com deia, tenen el sistema de defensa més activat, hagin pogut reviure la sensació de malestar i d’inseguretat. La gran diferència és que en aquesta situació en la qual vivim hi haurà uns referents competents que els podran oferir seguretat i benestar, fent així que registrin a nivell cerebral aquests nous models de funcionament i d’experiències de seguretat. El fet que els infants visquin la percepció del temps de manera diferent als adults fa que aquest mesos siguin viscuts com a períodes molt més llargs, i ofereixen així l’oportunitat d’instaurar recusos i experiències de seguretat i resiliència durant tot aquest període.

Una de les coses positives del confinament és l’oportunitat de reforçar i potenciar la vinculació afectiva amb els nens i nenes. Ens trobem en una situació on, de sobte, la família es troba a la mateixa casa, en un espai compartit 24 h. Això ha generat que la seguretat en la relació amb els referents s’hagi enfortit. Moltes famílies m’han pogut explicar com s’ha reforçat el concepte família o com s’han donat amb més freqüència preguntes sobre l’adopció, especialment en els més petits. Però, és clar, aquesta seguretat també ha comportat en algunes ocasions certes regressions per assegurar allò que tant necessiten, com és un augment de les demandes confirmatòries de “m’estimes?”, pors per anar a dormir, certes demandes d’atenció en aspectes evolutius ja assolits com els deures… Tot això és normal i és molt positiu. Aquesta nova situació ha fet que puguem permetre’ns espai i temps compartit per afiançar la vinculació.

Cert és que moltes famílies també m’expliqueu que el teletreball ha fet que no pugueu dedicar-los tot el temps que voldríeu. Així i tot, només compartint tantes hores plegats en un espai compartit, fent més o menys activitats conjuntament, és una oportunitat per guanyar aquesta seguretat i potenciar les relacions de vinculació.

En soc conscient, no tot ha estat fàcil ni bonic. Tot i que aquesta oportunitat de compartir espai i temps és molt positiva pels aspectes mencionats, aquesta situació també ha portat una desestructuració en les rutines i en el dia a dia. Això ha generat que siguin molt més visibles les dificultats dels nens, nenes i adolescents. Com deia abans, les mancances en les primeres etapes de la infància generen conseqüències estructurals en el cervell, fent que àrees com les funcions executives triguin més a desenvolupar-se. Per això, en moltes ocasions, veiem nens i nenes adoptats i acollits que presenten simptomatologia similar al trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH) o immadureses en els aprenentatges en general. El confinament ha fet que perdem l’estructura que teníem i que tan bé ens va, i ha fet que s’agreugin aspectes com la distracció, concentració, oblits de coses necessàries, dificultat per planificar o realitzar tasques escolars, augment de les interrupcions, dificultat per acabar una tasca abans de començar l’altra, fins i tot conductes inapropiades o regressives. Parlarem de com gestionar tot això.

Com treballar la pèrdua de rutines i la disposició cap a l’aprenentatge? Com reforçar l’atenció, la concentració, les funcions executives?

Amb moltes de les famílies que acompanyo he pogut parlar aquests dies sobre reforçar els aspectes de regulació emocional, el treball en l’organització i planificació i en les funcions executives.

1. Expectatives. No podem portar el ritme de l’escola i tampoc mantenir la motivació que des de l’entorn escolar i social ofereixen als nostres nens i nenes. Tampoc podem oferir nosaltres el mateix, no només perquè no som mestres sinó perquè en moltes famílies el teletreball és la realitat que vivim. Tampoc podem exigir que tinguin ganes i gaudeixin de fer les tasques. Només podem demanar que s’esforcin a fer-ho el millor que puguin. No estem de vacances. Per tant, és important recordar-nos tots i totes que “ho farem el millor que puguem”.

2. La regulació emocional. Com dèiem, aquesta situació ens ha comportat emocions d’incertesa, nerviosisme i tensió, i en els infants hem vist com aquest neguit anava fent pujades i baixades. Entendre la situació i posar-hi de la nostra part és imprescindible per a una bona convivència. En els més petits, utilitzar tècniques com el semàfor pot ajudar a fer-los conscients de quan estan verds (tranquils), grocs (alterats) o vermells (molt alterats). “Et veig en groc, ara parem i fem alguna cosa per poder estar en verd de nou per poder continuar” o “et veig en vermell, deixa anar la ràbia i després, quan estiguis més tranquil, ja en parlarem”. Ajudeu-los a buscar els recursos que els permeten regular: estar sols una estona, saltar, córrer, donar cops a un coixí… Amb els més grans, plantejar espais per no entrar en discussions verbals pot ajudar. També els anirà bé una mica d’ajuda en la cerca de recursos per tranquil·litzar-se.

3. Horaris. Els calendaris poden ajudar a generar una nova estructura.

Hora de despertar-se, esmorzar i higiene personal: Intenteu que sigui una hora propera a l’hora d’abans.
Matins de feina: prepareu un espai per poder treballar sense distraccions i planifiqueu la feina a fer.
Oci: exercici, parlar amb els amics, fer coses que ens agradin, jugar… És important posar límits pel que fa al temps dedicat al mòbil i els videojocs, especialment als vespres.
Dormir: marqueu una hora per anar a dormir i mireu de no permetre el mòbil i els videojocs fins a anar al llit. És important descansar de pantalles abans de dormir.

4. Acompanyament en les tasques escolars. Moltes famílies m’heu comentat com el confinament ha ofert l’oportunitat de veure realment com treballen i aprenen els nostres nens i nenes. És important deixar fora l'”hauria de fer-ho sol/a” i posar-se amb ell o ella per tal que anem aconseguint els resultats que volem. Aquests resultats no van dirigits a continguts, sinó que aprenguin eines i com estructurar les tasques a l’hora de fer les feines, com per exemple l’ús de l’autoinstruccions escrites.

Primer fem un llistat de les feines a fer. Després les organitzem en l’horari que tenim per fer feines. Un cop planificat el matí de feines escolars, juntament amb les classes que alguns tinguin, anirem oferint autonomia a mesura que vegem que van responent.
Primer, llegirem amb ells la tasca a realitzar. Un cop entesa, deixarem que la facin sols i podrem repassar-la després. Si encara requereixen més acompanyament, oferirem autoinstruccions que els ajudin a entendre el mecanisme i l’estructura de la tasca.
Sé que voleu fills i filles autònomes; per tant, dediquem temps a ensenyar-los a ser-ho.

5. Pànic! No sé què fer…
Sovint ens trobarem que no saben què fer i que poden estar donant voltes sense rumb o poden estar perseguint-nos per casa. Aprendre a triar és un aprenentatge més. Fer un llistat d’activitats que ens agraden (exercici físic, sèries, lectura, jocs sols, jocs en família, treballs manuals…) i tenir-hi accés fàcil pot ajudar a fer que alleugerim els moments d’avorriment. Ensenyar-los a triar. Si els costa, comenceu vosaltres triant dues coses de la llista.

Com enfocar la gestió dels límits en situació de confinament: cal canviar alguna cosa? hem de ser més permissius?

És una situació nova per a tothom i hem de ser flexibles en coses. No podem portar el dia com quan anàvem a l’escola, ja que no és així. Hi haurà una estructura nova que haurem de consolidar i coconstruir. Arribar a acords en aspectes com l’ús de les tecnologies, horaris d’anar a dormir… Però sempre des de la coherència i consistència. Si s’acorda jugar a un videojoc/ús del mòbil fins a una hora (entenent que heu estat més flexibles que durant la rutina habitual), seran ells/es les que haurien de ser capaços d’apagar-lo quan és l’hora. Ho sé, pot semblar utòpic en alguns casos, però és l’aprenentatge que volem transmetre. Si no es compleix, vol dir que no estan preparats/ades i l’endemà no podran tenir-lo o jugar-hi fins a tan tard.
Seguirem fins que regulin per aprendre a aturar. Amb això vull dir que els límits de respecte o de regulació han de ser com fins ara. Eviteu caure en l’error de permetre certes conductes que mai han estat permeses i, per tant, les conseqüències continuaran sent les mateixes també. Hem de ser ferms, coherents i consistents, mantenint una comunicació positiva. Dins de les limitacions de la situació que estem vivim, intenteu mantenir les rutines.

Com afrontar la crisi de seguretat per part dels infants, la seva elevada percepció dels riscos?

La base recau en la comunicació i la psicoeducació. Per tal que sentin seguretat és important que se sentin compresos, que expliqueu i respongueu sincerament les seves preguntes. Mireu de posar-vos en la seva pell i fer-los veure que els enteneu. Validar les emocions és important. No els apartarem de la realitat per a evitar sofriment, sinó que és bàsic per a la seva seguretat que coneguin els riscos i els mecanismes que poden utilitzar per afrontar la crisi de seguretat en la qual vivim.

Annexos

nlpsicologia-caminant

Acompanyant la post-adopció i acolliment

L’adopció o l’acolliment familiar són decisions importants, plenes de consciència, coneixement, il·lusió i expectatives. Malgrat la formació obtinguda prèviament, l’experiència ens diu que en aquest procés d’aprenentatge i de reptes constants, les famílies adoptives /acollidores estan plenes de dubtes i amb una barreja d’emocions que moltes vegades no poden ser compartides degut a la manca d’espais per fer-ho. Per aquest motiu, entenent el gran repte i responsabilitat que aquestes famílies demostren, crec important oferir espais de comunicació i reflexió per les famílies, per tal de resoldre aquests dubtes, oferir eines de suport i principalment per ajudar-los en la seva tasca meravellosa, però plena de dificultats a la que s’enfronten cada dia.

A part dels tallers “Acompanyament en la post-adopció” que organitzem cada primer trimestre de l’any des d’AFNE (Associació de Famílies de Nens i Nenes d’Etiopia) i amb el suport de l’ICAA (Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció) considero important poder oferir també un espai de reflexió on aprofundir en les temàtiques relacionades amb aquests processos i que fan difícil la gran diversitat d’emocions que s’acumulen i que costen de gestionar.

Després d’entrevistar a diferents famílies que van voluntàriament participar en el programa, vam poder  escoltar les dificultats amb les quals es troben en el seu dia a dia, en el seu rol de mares i pares adoptius.

PRINCIPALS PROBLEMÀTIQUES

Sensació de descontrol

No poden gestionat els moments de ràbia del seu fill o filla, presencien respostes desmesurades o infantils del nen o la nena que no aconsegueixen entendre, però a vegades, en canvi, els infants responen de manera molt madura per a l’edat. Se senten impotents davant els crits d’atenció constants, dificultats per a concentrar-se a l’hora de fer els deures o el mal comportament a l’aula, entre altres.

Incomprensió i desorientació

No entenen el perquè de la situació, no saben si és normal el seu comportament i no saben què s’ha de fer en les diferents situacions. Això els genera molta inseguretat i una alta tensió a casa, i pot provocar discussions de parella i conflictes sobre els estils educatius. Senten por al fet que la situació s’enfonsi i que el seu fill/a tingui problemes més greus.

Falta se seguiment

Se senten sols durant el procés i senten que els falta una guia per a afrontar les dificultats que van apareixent. Se senten perduts i molt insegurs davant les decisions que van prenent. No saben què fer front a la poca comprensió que mostra el col·legi pel seu procés d’adopció i no saben on acudir per a rebre l’ajuda que necessiten.

EMOCIONS ASSOCIADES

Por, ansietat, frustració, impotència, inseguretat, tristesa, estrès i tensió constant, ansietat anticipatòria, preocupació pel futur, por al que els hi podrà passar.

 

Inseguretats personals relacionades amb les expectatives, frustració, impotència, pèrdua de control, culpa, discussions en la parella, aïllament social, sensació de solitud.

 

Fatiga, tensió i estrès en altres àmbits personals, necessitat de baixa laboral o reducció de jornada, respostes corporals davant l’ansietat, com a sensacions d’ofec, psoriasis, dificultats per a dormir, contractures, irritabilitat.

 

ACOMPANYAMENT QUE ELS AGRADARIA REBRE

Un espai on parlar de les bases teòriques que permetin entendre el comportament dels nens i les nenes.

 

Un espai on compartir experiències i rebre eines que permetin gestionar les situacions del dia a dia, i sobretot aquelles que més difícils resulten.

 

Escoltar, compartir i aprendre de manera conjunta, sent acompanyats i tenint una àmplia xarxa on poder continuar consultant.

 

Treballar amb les escoles per a formar als professionals de l’educació en la temàtica, oferint-los eines i obtenint una visió comprensiva de les particularitats i necessitats de cada nen i nena.

 

Programa d’acompanyament en la post-adopció

Per tot això, he creat un programa de 10 sessions dedicat a les famílies  adoptives i acollidores que us podeu arribar a sentir soles en el procés de post adopció i demaneu  una guia per a afrontar les dificultats que van apareixent.

Què us emportareu?

Després de realitzar aquest curs, aprendreu a entendre millor el que li passa al vostre fill/a, sabent actuar davant les diferents situacions que tant us costen ara, sentint-vos més segurs i capaços d’acompanyar als vostres fills/es en les seves necessitats i aprenentatges. Podreu tenir més recursos per a saber com actuar davant les pors que es plantegen sobre el futur i podreu adquirir eines per a ajudar al vostre fill/a en el col·legi i en els moments de bloqueig o desbordament.

Objectius4-pasos

1. Entendre el que realment passa rere de les conductes del meu fill /a

2. Conèixer el que la conducta del meu fill/a ens provoca com a pares/mares

3. Identificant el que ajuda al meu fill o filla

4. Gestionar el futur des del treball de les pors dels pares/mares i dels propis nen/as

5. L’adolescència. Mites, pors i claus per a acompanyar-los/as

 

Metodologia

En tot moment es pretén que els coneixements que es transmetin i els aspectes que es treballin resultin significatius per les famílies. Per aquesta raó utilitzarem una plataforma per tal de poder tenir a la nostra disposició en tot moment material de suport sobre les temàtiques que estiguem tractant i per tal de poder aprofundir fins on cada família vulgui. El programa consta de 10 sessions online (a través de la plataforma ZOOM) on tractarem les qüestions que planteja el programa, però la família haurà de fer tasques entre sessió per tal d’afavorir el coneixement i la integració d’aquest. Aquestes tasques poden ser petits exercicis de reflexió o visionat de vídeos sobre certes temàtiques per tal de treure més profit a les sessions que puguem fer després.

Programa

1. Entendre el que realment hi ha darrere de les conductes del meu fill/a
– Sessió 1: Detectant la tipologia d’aferrament del meu fill/a i l’adult
– Sessió 2: Bases de la regulació. En quin punt estem?

2. Conèixer el que la conducta del meu fill/a ens provoca com a pares/mares
– Sessió 3: Detectant de situacions que ens desborden i treball en expectatives
– Sessió 4: Regulació adulta i treball en habilitats parentals/marentals

3. Identificar maneres de calmar i oferir el que el meu fill/a necessita per a resoldre els seus disparadors
– Sessió 5: Regulació nen/a. Identificant el que al meu fill o filla l’ajuda
– Sessió 6: Apoderament nen/a. Posant en pràctica reguladors emocionals

4. Gestionar el futur des del treball de les pors dels pares/mares i dels nens/es
– Sessió 7: Pors davant el futur (Adolescència/història de vida)
– Sessió 8: Gestió de les pors adultes, apoderament.

Dues sessions a triar segons la necessitat d’aprofundir:

-Regulació ampliació: Ampliació en les bases de regulació emocional.

-Escola: Com gestionar els aspectes acadèmics i les tasques escolars.

-Racisme a les escoles: Com gestionar des de les escoles i com a família.

-Adolescència: amistats, identitat, desconnexió.

-Orígens: Cerca d’orígens o dubtes sobre com acompanyar la història de vida.

 

Guiat per Nerea Larumbe Navarro

Psicòloga infantil i juvenil, especialitzada en traumaterapia infantil sistèmica.

Vols més informació?

No dubtis en escriure a nerea.larumbe@copc.cat o trucar al 609924531.