Política de privacitat

1. INFORMACIÓ A L’USUARI

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

Nerea Larumbe Navarro és la responsable del tractament de les dades personals de l’usuari i t’informa que aquestes dades seran tractades d’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, del 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre (LOPDGDD).

Quina tipologia de dades li sol·licitem i tractem?

Depenent del formulari o forma d’obtenir les teves dades, sempre et demanem els mínims necessaris per complir amb els fins detallats en cada cas.

Per a què tractem les seves dades personals i per què ho fem?

Depenent del formulari on haguem obtingut les teves dades personals, les tractarem de manera confidencial per aconseguir els fins: En el formulari Contacte

Donar resposta a les consultes o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició a la pàgina web del responsable.
(per l’interès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR)
Enviar comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades pel responsable i estaran relacionades amb els seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors, amb els que aquest hagi assolit algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals.

(pel consentiment de l’interessat, 6.1.a GDPR) Realitzar anàlisis estadístics i estudis de mercat. (per l’interès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR)

En el formulari Butlletí de novetats
Enviar butlletins informatius, novetats, ofertes i promocions en línia.

(pel consentiment de l’interessat, 6.1.a GDPR) En el formulari Fòrum en línia

Participar en els fòrums en línia proposats pel responsable. (pel consentiment de l’interessat, 6.1.a GDPR)

En el formulari Currículum

Fer partícip a l’interessat en els processos de selecció de personal i analitzar el perfil del sol·licitant amb l’objectiu de seleccionar un candidat per al lloc vacant del responsable.
(pel consentiment de l’interessat, 6.1.a GDPR)

En el formulari Testimoni
Moderar i publicar a la pàgina web les experiències, opinions i suggeriments de l’usuari sobre un producte o servei.

(pel consentiment de l’interessat, 6.1.a GDPR) En el formulari Comentaris

Moderar i publicar a la pàgina web les opinions sobre una publicació. (pel consentiment de l’interessat, 6.1.a GDPR)

En el formulari Registre d’usuari

Gestionar el compte de l’usuari per proporcionar-li un accés personalitzat a la pàgina web i als serveis interactius que ofereix.
(pel consentiment de l’interessat, 6.1.a GDPR)

En el formulari Sortejos i promocions

Participar en sorteigs, concursos, promocions o altres serveis oferts pel responsable.
(pel consentiment de l’interessat, 6.1.a GDPR)
Enviar comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades pel responsable i estaran relacionades amb els seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors, amb els que aquest hagi assolit algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals.
(pel consentiment de l’interessat, 6.1.a GDPR)

En el formulari Reserves

Formalitzar reserves a l’establiment del responsable.
(per a l’execució d’un contracte o precontracte, 6.1.b GDPR)
Enviar comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur a clients, que possibiliti realitzar comunicacions comercials referents a productes o serveis que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client (art. 21.2 LSSI).
(per l’interès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR)

En el formulari Cites
Agendar cites i reunions amb el responsable.

Missatgeria Instantània
Programar cites i reunions amb el responsable.
(per l’interès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR)

Enviar comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur a clients, que permeti realitzar comunicacions comercials relatives a productes o serveis que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client (art. 21.2 LSSI).
(per l’interès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR)

Gestionar, mantenir, millorar o desenvolupar els serveis prestats. (per a l’execució d’un contracte o precontracte, 6.1.b GDPR)

Gestionar la seva compra o comanda en línia, processar el pagament i procedir a l’enviament o activació del mateix, en base a les condicions generals de contractació.
(per a l’execució d’un contracte o precontracte, 6.1.b GDPR)

Enviar pressupostos comercials sobre productes i serveis. (per a l’execució d’un contracte o precontracte, 6.1.b GDPR)

Enviar comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que permeti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades pel responsable i estaran relacionades amb els seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors, amb els quals aquest hagi assolit algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals.
(per el consentiment de l’interessat, 6.1.a GDPR)

Donar resposta a les consultes o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició a la pàgina web del responsable.
(per l’interès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR)

Videovigilància
Finalitat Seguretat i control d’accés, control laboral i de l’activitat interna Legitimació Interès públic per la seguretat i control d’accés i Interès legítim del Responsable basat en l’Art. 20.3 de l’Estatut dels Treballadors Conservació Un màxim de 30 dies
(per el consentiment de l’interessat, 6.1.a GDPR)

Imatges i gravacions
Fitxer amb imatges estàtiques i/o dinàmiques. Inclou la publicació en els mitjans del responsable de tractament o de tercers.
(per el consentiment de l’interessat, 6.1.a GDPR)

Clients i proveïdors
Gestió comercial amb clients i proveïdors
(per l’interès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR)

Exclusió publicitària
Gestió de dades per evitar l’enviament de comunicacions comercials a aquells que haguessin manifestat la seva negativa o oposició a rebre-les.
(per al compliment d’una obligació legal, 6.1.c GDPR)

Publicitat comercial
Gestió publicitària i prospecció comercial. Inclou dades de fonts legítimes d’accés públic. (per l’interès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR)

Dret dels interessats
Atendre les sol·licituds dels ciutadans en l’exercici dels drets que estableix el GDPR (per al compliment d’una obligació legal, 6.1.c GDPR)

Usuaris Web, app i altres plataformes del responsable

Dades d’identificació dels usuaris que accedeixen a la web corporativa. (per l’interès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR)

Formació, cursos, tallers, activitats o similar

Gestió de les condicions d’accés i ús.
(per l’interès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR)

Connexió a la xarxa Wifi

• Realitzar anàlisis estadístics i estudis de mercat. ( per l’interès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR )

• Realitzar enquestes de satisfacció i qualitat. ( per l’interès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR )
(per el consentiment de l’interessat, 6.1.a GDPR)

Dades de menors o vulnerables

El responsable no recopilarà ni tractarà dades personals de menors de catorze anys, sense donar ple compliment als requisits establerts en la normativa aplicable de protecció de dades, en relació al compliment del deure d’informar i l’obtenció d’aquells consentiments que resultessin necessaris. Les dades recopilades es tractaran per la gestió de les finalitats informades. El responsable disposa de les mesures de seguretat adequades per a la seguretat d’aquestes dades.

(per el consentiment de l’interessat, 6.1.a GDPR)

Representants legals i persones de contacte

En el cas que vostè sigui representant legal o persona de contacte d’alguna de les entitats o persones amb les que la Fundació es relaciona, el responsable tractarà les seves dades per controlar el desenvolupament de la relació pretendida.
(per el consentiment de l’interessat, 6.1.a GDPR)

¿Durant quant temps guardarem les seves dades personals?

Es conservaran durant no més temps del necessari per mantenir la finalitat del tractament o hi hagin prescripcions legals que dictaminin la seva custòdia i quan ja no sigui necessari per a això, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir l’anonimat de les dades o la destrucció total d’aquestes.

¿A qui facilitem les seves dades personals?

No està prevista cap comunicació de dades personals a tercers llevat, si fos necessari per al desenvolupament i execució de les finalitats del tractament, als nostres proveïdors de serveis relacionats amb comunicacions, amb els quals elresponsable té subscrits els contractes de confidencialitat i d’encarregat de tractament exigits per la normativa vigent de privacitat.

¿Realitzem transferències internacionals?

D’acord amb el que disposa l’article 44 del RGPD, l’autorització de transferència internacional de dades a un país que no hagi estat declarat com a país amb un nivell adequat de protecció només podrà concedir-se si s’obtenen garanties suficients. Així, podrà concedir-se si el responsable del tractament aporta un contracte escrit, celebrat entre l’exportador i l’importador de dades, en el qual constin les garanties necessàries de respecte a la protecció dels interessats i es garanteixi l’exercici dels seus drets.

És possible que el responsable compti amb serveis de proveïdors que tinguin servidors o seus en altres llocs i, per tant, es realitzin aquestes transferències. Per a consultar el llistat actualitzat de proveïdors, consulteu amb el responsable o a través de nerea@nlpsicologia.com

¿Quins són els seus drets?

Els drets que assisteixen al usuari són:

Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.

Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades, i de limitació o oposició al seu tractament.

Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els vostres drets:
Nerea Larumbe Navarro. C/ Emilia Pardo Bazán, 21 2oIzq., 29 Bjs – 15005 A Coruña (A Coruña). E-mail: nerea@nlpsicologia.com

2. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ PROPORCIONADA PER L’USUARI

Els usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i l’entrada de dades en els camps, marcats amb un asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del proveïdor, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L’usuari garanteix que les dades personals facilitades al responsable són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació d’aquestes.

El responsable informa que totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas que no es facilitin totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

Si per algun tipus de mitjà, ens faciliteu dades de caràcter personal d’altres persones, el responsable adverteix que haurà de fer-ho amb el seu consentiment i haver informat, amb caràcter previ, dels extrems continguts en aquesta Política de Privacitat. Així mateix, el responsable es compromet a facilitar a qualsevol tercer les dades que ens faciliteu la informació que resulti pertinent, d’acord amb el que disposa l’article 14 del Reglament General.

3. MESURES DE SEGURETAT

Que d’acord amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el responsable està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l’article 5 del GDPR, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

El responsable garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el GDPR i la LOPDGDD amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

Per a més informació sobre les garanties de privadesa, podeu dirigir-vos al responsable a través de Nerea Larumbe Navarro. C/ Emilia Pardo Bazán, 21 2oIzq., 29 Bjs – 15005 A Coruña (A Coruña). E-mail: nerea@nlpsicologia.com

4. VIGÈNCIA

Aquesta política de privacitat està vigent des del 08/03/2023

El responsable es reserva el dret de modificar aquesta política per adaptar-la a futures actualitzacions legislatives o jurisprudencials que resultin d’aplicació, o per altres motius tècnics, operatius, comercials, corporatius, etc. Si a conseqüència dels canvis, es veiessin afectats els drets dels usuaris, el responsable es compromet a informar sobre els motius.