Política de privacitat

PROTECCIÓ DE DADES:

Introducció: Amb la informació que li proporcionarem a continuació, Nerea Larumbe Navarro vol que vostè conegui quina és la política de privacitat aplicada en relació amb les seves dades personals.

Compliment de la normativa de protecció de dades: Nerea Larumbe Navarro compleix tots els requisits establerts per la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i totes les dades sota la seva responsabilitat són tractats d’acord amb les exigències legals.

Mesures de Seguretat: s’aplicaran les preceptives mesurades de seguretat, tant tècniques com organitzatives, que garanteixin la confidencialitat de les dades.

Informació bàsica que s’amplia més endavant:

Responsable: Nerea Larumbe Navarro.

Finalitat: gestió de la relació entre responsable i interessat quant a la gestió dels serveis i informació oferts.

Legitimació: consentiment de l’interessat.

Destinataris: les seves dades només podran ser comunicats a tercers per al compliment de les obligacions legals i/o contractuals que puguin existir.

Drets: accés, rectificació i supressió de les dades, així com altres drets addicionals que s’especifiquen en la informació ampliada.

Informació ampliada:

Responsable: Nerea Larumbe Navarro

NIF: 44006999H

Adreça: C/Maria Luisa Duran Marquina, 16 – 15011 A Coruña

Contacte: nerea.larumbe@copc.cat

Delegat de Protecció de Dades: no existeix, al no ser preceptiu.

Contacte del Delegat de Protecció de Dades: no existeix, al no ser preceptiu.

Finalitats:

Les finalitats per a les quals es tractaran les dades que ens facilitin seran les següents:

(a) L’informem que les dades personals que ens faciliti i aquells que siguin obtingudes de les seves relacions amb nosaltres, seran incorporats a un fitxer o fitxers, responsabilitat de Nerea Larumbe Navarro, i seran destinats exclusivament a la gestió de la relació entre responsable i interessat quant als serveis i informació oferts.

(b) Contacte, tràmits, inscripcions: si ens remet un correu electrònic a alguna de les adreces de correu electrònic de contacte existents en la web, o emplena algun dels formularis (tret que la finalitat sigui alguna altra de les especificades en aquest apartat), s’utilitzaran les seves dades per a la gestió del seu contacte o realització d’algun tràmit amb nosaltres, ja sigui per a una consulta, suggeriment, concretar cita prèvia, sol·licitud d’informació i/o servei, sol·licitar un catàleg, inscripció a actes o activitats, gestionar la queixa, reclamació o denúncia, o per qualsevol altre motiu conseqüència del contacte o tràmit realitzat per part seva.

(c) Part privada de la web, Oficina Virtual: per a gestionar l’accés i ús de la part privada de la Web.

(d) Per a la gestió del servei de correu electrònic.

(e) Xarxes socials: Nerea Larumbe Navarro posa en el seu coneixement que és present en xarxes socials. El tractament de les dades que es faci de les persones que es facin seguidores (i/o estableixin un vincle o realitzant qualsevol acció de connexió a les xarxes socials) de la pàgina Web a les xarxes socials es regirà per aquest apartat, l’avís legal de la Web, així com per aquelles Condicions d’ús, Polítiques de privacitat i altres normatives d’accés, ús i similars, que pertanyin a la xarxa social que correspongui. Nerea Larumbe Navarro tractarà les dades que ens faciliti fent-se seguidor amb la finalitat d’administrar correctament la seva presència en la xarxa social que correspongui, informar-ho d’activitats de Nerea Larumbe Navarro o de tercers que puguin estar relacionades amb la seva activitat, així com per qualsevol altra que les normatives de les xarxes socials puguin permetre.

(f) Podran existir altres clàusules de protecció de dades a la Web i/o als formularis que puguin aparèixer, les quals seran complementàries i, en cas necessari, s’aplicarà el present avís legal i de privacitat.

Legitimació: la base legal és el consentiment de l’interessat.

Les dades es conservaran durant tot el termini de prescripció de les accions de responsabilitat.

Destinataris: les seves dades només podran ser comunicats a tercers per al compliment de les obligacions legals i/o contractuals que puguin existir, sempre en els termes legalment establerts.

Drets dels afectats: en cas necessari, pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les dades, dirigint-se per escrit o per correu electrònic i acompanyant còpia de document oficial que ho identifiqui, a Nerea Larumbe Navarro, amb adreça postal C/Maria Luisa Duran Marquina, 16 – 15011 A Coruña; i amb correu electrònic de contacte nerea.larumbe@copc.cat. També té dret a formular reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Així mateix, en compliment de l’article 21 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, Nerea Larumbe Navarro no enviarà per correu electrònic comunicacions publicitàries que no hagin estat autoritzades pels usuaris. Quan Nerea Larumbe Navarro disposi del consentiment exprés del destinatari a rebre comunicació comercial mitjançant correu electrònic, la paraula “publicitat” apareixerà en l’inici del missatge.

ENLLAÇOS A PÀGINES DE TERCERS:

Els enllaços en aquesta àrea li permetran deixar el lloc de Nerea Larumbe Navarro. Els llocs enllaçats no estan controlats per Nerea Larumbe Navarro, i aquesta no es fa responsable dels continguts de cap link, ni de cap enllaç que es trobi en qualsevol lloc enllaçat, ni de cap canvi o actualització de tals llocs. Nerea Larumbe Navarro no es fa responsable d’actes de “webcasting” o qualsevol altra forma de transmissió efectuada des de qualsevol lloc enllaçat. Nerea Larumbe Navarro només li està proporcionant aquests enllaços per a la seva comoditat i aprofitament, i la inclusió de qualsevol enllaç no implica l’aprovació del lloc per part de Nerea Larumbe Navarro.

Nerea Larumbe Navarro informa que la funció dels “links” o enllaços que apareixen en les seves pàgines és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre la matèria en Internet, on podrà ampliar les dades ofertes en aquesta Web. Aquests “links” no suposen un suggeriment, invitació o recomanació per a la visita dels llocs de destinació i, per això, Nerea Larumbe Navarro no serà responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços.

GENERALS:

Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi la Pàgina Web de Nerea Larumbe Navarro serà aplicable la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús d’aquesta pàgina Web, els Jutjats i Tribunals del domicili de l’usuari, i els de A Coruña en el cas que aquest resideixi fora del territori de l’estat espanyol.

L’accés a la pàgina Web de Nerea Larumbe Navarro implica l’acceptació de totes les condicions anteriorment expressades.