nlpsicologia-dibuixos-nens

Alumnat amb estrès emocional

Informació

Socialment estem vivint canvis. Noves cultures, famílies separades, famílies refetes, famílies adoptives i acollidores, canvis de domicilis constants, xocs emocionals que fan molt més difícil a alguns nens fer front al ritme i fites imposades pel sistema educatiu. Nens i nenes resilients, que miren de fer front als desavantatges que el dia a dia els hi presenta, i que busquen en els seus professors i tutors, referents que els acompanyin en aquest llarg procés d’aprenentatge i desenvolupament. L’objectiu del curs és oferir eines per entendre a aquests nens i nenes que viuen en situacions d’estrès emocional, i aprendre junts a treure el màxim de profit dels recursos que tenim a l’abast, per tal d’ajudar-los i a obtenir el millor rendiment dels seus propis recursos i permetent que tinguin l’oportunitat de desenvolupar-se gaudint del millor d’ells mateixos.

Objectius

 1. Analitzar les situacions emocionalment diverses en les que es poden trobar els infants.
 2. Comprendre la repercussió en el desenvolupament neurològic dels nens i nenes que han viscut experiències traumàtiques a la primera infà
 3. Entendre la diversitat, funcionament, i conseqüències de la història personal de cada nen.
 4. Analitzar les dificultats que viuen els nens i nenes adoptats, acollits o tutelats a l’adaptació de la seva nova realitat.
 5. Oferir eines per tal detectar situacions d’estrès emocional i per gestionar les situacions conseqüents a aquest estat.
 6. Potenciar recursos per tal de promoure la resiliència
 7. Promoure els bons tractes cap a l’infant des de la comprensió del món intern dels nens, de les mancances viscudes i des de l’acompanyament dels seus propis recursos.

Continguts

Taller 1: Gestió de les emocions i de conductes conflictives

Les dificultats principals venen sovint relacionades amb la manca de la gestió emocional. Per aquest motiu, la formació en regulació emocional, és a dir, entendre el que passa en el moment d’explosió, és bàsic per un bon desenvolupament de l’infant. Els adults sovint no entenem el que passa quan un nen es desregula, el que fa que responguem des de la pròpia experiència i no des de la necessitat del nen. Oferir eines per connectar amb el món intern de l’infant és un recurs indispensable per la bona evolució del menor.

 • Neurodesenvolupament infantil i conseqüències al desenvolupament
 • Teoria del Vincle i les tipologies de vincle
 • Conseqüències al desenvolupament en els casos de trauma primerenc
 • Dificultat en l’auto-regulació
 • Trastorn de l’Espectre Alcohòlic Fetal (TEAF). Dèficit cognoscitiu acumulatiu i Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat: aprendre a diferenciar-los. Anàlisi de casos pràctics
 • Competències parentals i acompanyament

Taller 2: Escola i adopció

El procés d’aprenentatge és un continu que requereix l’activació i desenvolupament de moltes àrees cerebrals. Analitzarem els models actuals d’intervenció i buscarem la receptibilitat cap a l’aprenentatge. A través de casos pràctics, detectarem les diversitats que poden presentar-se a l’aula, per tal d’obtenir un llistat d’eines de detecció. Junts, analitzarem quines eines tenim per tal de fer front a les dificultats que se’ns presenten a l’aula i com podem fomentar les característiques pròpies dels alumnes i promoure la resiliència.

 • Asincronia en el desenvolupament.
 • Dificultat en l’auto-regulació i tipologies d’apego
 • Funcions executives
 • Eines de detecció
 • Eines per treballar tutor-alumne / grup classe/ amb famílies/ amb l’equip educatiu
 • Escola com a espai de resiliència
 • Recursos per aplicar a l’aula i recursos de resolució de conflictes
 • Anàlisi de casos pràctics

Taller 3: Adolescència i adopció

L’adolescència és una etapa de transició psicològica i social on l’adolescent dona pas a la identitat adulta. Aquesta transició afegeix en els menors adoptats o acollits un afegit important que la converteix en una etapa de crisi i de por. Es disparen les defenses i pot arribar a ser una lluita extrema depenent el dany que va patir el menor en la seva primera infància. Per aquest motiu, treballarem recursos i eines per tal de poder oferir-los el millor acompanyament possible.

 • Mites sobre l’adolescència
 • El cervell adolescent
 • Crisis en la cerca d’identitat
 • Asincronia en el desenvolupament. Mentides, Robatoris i sexualitat. Situacions de risc.
 • Fomentar confiança en els adolescents i recursos per l’automotivació
 • Sortides professionals
 • Anàlisi de casos pràctics

Metodologia

S’utilitzarà una combinació de treball de casos, role playing i explicació de conceptes i coneixements teòrics. També es presentarà material que els alumnes podran consultar i treballar.

En tot moment es pretén que els coneixements que es transmetin i els aspectes que es treballin resultin significatius per als alumnes.

Destinataris

Professionals que treballin amb infància o joves en risc, que pateixen o poden estar sota estressors emocionals i a qualsevol persona interessada a ampliar els seus coneixements en els aspectes de post adopció.

Durada

S’ofereixen tres sessions de 4 hores. Total durada 12h.

Cost econòmic

A acordar

Guiat per Nerea Larumbe Navarro

Psicòloga infantil i juvenil, especialitzada en traumaterapia infantil sistèmica.

Resum CV:

 • Psicòloga especialitzada en psicologia clínica infantil-juvenil Llicenciada a la UAB.
 • Màster de Paidopsiquiatria – Psicopatologia infantil i adolescent – a la Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Rotació a l’Hospital Vall d’Hebron (Barcelona), Centre de Salut Mental Infanto-juvenil (CSMIJ) de Sant Martí sud (Barcelona) i a l’Hospital Universitari Dexeus.
 • Psicòloga experta en l’elaboració del Trauma i l’apego, formada en Traumateràpia infantil sistèmica per IFIV (Barudy y Dantagnan, Barcelona) i forma part de la Red Apega
 • Centre Traumateràpia infantil sistèmica i atenció clínica Nlpsicologia
 • Terapeuta EMDR.
 • Collaboradora docent a la Fundació Pere Tarrés i a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
 • Collaboradora a la intervenció psicològica en crisis i emergències SIPS-SEM (Servei integral de psicologia i Servei d’emergències mèdiques).
 • Collaboradora amb la Xarxa Nacional de Psicòlegs per l’atenció de Víctimes del Terrorisme.
 • Titulada en Psicologia Sanitària pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
 • Membre número 18733 del Collegi Oficial de Psicologia de Catalunya

Més informació

nerea.larumbe@copc.cat / 609 924 531